سربازان اسرائیلی یک فلسطینی را مجروح کردند

نیروهای اسرائیل، یکتن از دو فلسطینی که ادعا می‌شود در تلاش عبور به اسرائیل بودند را مجروح دیگری را نیز بازداشت کردند

1684642
سربازان اسرائیلی یک فلسطینی را مجروح کردند

نیروهای اسرائیل، یکتن از دو فلسطینی که ادعا می‌شود در تلاش عبور به اسرائیل بودند را مجروح دیگری را نیز بازداشت کردند.

دو فلسطینی جوانی که ادعا می‌شود در تلاش عبور به اسرائیل بودند، یکتن از آنها از جانب نیروهای اسرائیل مجروح دیگری را نیز بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین وفا به نقل از گفته‌های شاهدین عینی، یکتن از فلسطینیان سرنشین یک موتر در نزدیکی دیوار حائل در غرب شهر جنین در نتیجه فیرو حمله مسلحانه ای سربازان اسرائیلی به شدت زخمی شد. 

از سوی دیگر، اردوی اسرائیل اعلام کرد که فلسطینی‌ها با موتر قصد  ورود به اسرائیل را داشته‌اند. 

رسانه رسمی اسرائیل KAN نیر ضمن تایید خبر آتش گشودن سربازان به سوی فلسطینی‌ها، از انتقال فلسطینی زخمی به شفاخانه و دستگیری فلسطینی دیگر خبر میدهد. اخبار مربوطه