لغو حکم بازداشت 4 نماینده ائتلاف افتخار تونس در محکمه  نظامی این کشور

حکم صادره درمورد بازداشت 4 نماینده ازائتلاف افتخاردرپارلمان تونس ویک وکیل لغو شد

1684750
لغو حکم بازداشت 4 نماینده ائتلاف افتخار تونس در محکمه  نظامی این کشور

حکم صادره درمورد بازداشت 4 نماینده ازائتلاف افتخاردرپارلمان تونس ویک وکیل لغو شد.

قاضی این دوسیه درمحکمه نظامی دائمی درتونس پایتخت این کشور، حکم بازداشت 4 نماینده از ائتلاف افتخار و یک وکیل را لغو کرد. 

در این حکم به عدم تکمیل مراحل قضایی در مورد این افراد اشاره شده است.

قبلا اعلام شده بود که در جریان حوادث ماه مارچ، نیروهای امنیتی درمیدان هوایی  تونس، به طورکیفی ازخروج زنی که هیچ نوع ممنوعیت خروج ازکشور را نداشته جلوگیری کرده‌اند. 

در این حین نیز یک وکیل و 4 تن از نمایندگان ائتلاف افتخار وارد عمل شده و از حقوق این زن حمایت کرده بودند.

بعد از وقوع این حادثه مشخص شده بود که قانون "ممنوعیت خروج افراد مظنون به فعالیت‌های تروریستی " که در دوره زین‌العابدین بن علی رئیس جمهورمخلوع این کشور تدوین شده بود همچنان در حال اجرا است.

محکمه  نظامی تونس، در تاریخ 13 جولای در ارتباط با حادثه میدان هوایی در مورد 4 تن از نمایندگان ائتلاف افتخار که دارای 18 نماینده در مجلس تونس است، حکم بازداشت صادر کرده بود. اخبار مربوطه