هشدار سازمان ملل متحد در مورد وضعیت میانمار

استفان دورجاریک سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد تصمیم اردوی میانمار در مورد تمدید مدت وضعیت فوق‌العاده در این‌کشور را مورد ارزیابی قرار داد

1684785
هشدار سازمان ملل متحد در مورد وضعیت میانمار

استفان دورجاریک سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد تصمیم اردوی میانمار در مورد تمدید مدت وضعیت فوق‌العاده در این‌کشور را مورد ارزیابی قرار داد

با تمدید وضعیت فوق‌العاده در میانمار از سوی اردوی این‌کشور برای مدت دو سال دیگر ، میانمار از نظام دموکراتیک دور می‌شود.

استفان دورجاریک سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد طی یک کتنانس مطبوعاتی پیرامون تصمیم اردوی این‌کشور برای تمدید مدت وضعیت فوق‌العاده تا سال 2023 و تعلیق انتخابات اعلام کرد: این وضعیت ما را به راه درستی هدایت نکرده و بر عکس از فراخوان ما برای بازگشت به سیستم دموکراتیک، آزادی بازداشتیان سیاسی و پایان‌بخشی به خشونت دور می‌سازد.

دوجاریک ضمن اشاره به اینکه از اول فبروری تاکنون در میانمار 930 تن که اکثر آن‌ها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند، بدست نیروهای انتظامی این‌کشور کشته شده‌اند گفت: هزاران تن از جمله سیاست‌مداران، نویسندگان ، مدافعین حقوق بشر ، روزنامه‌نگاران و غیرنظامیان نیز بازداشت شدند.

اوافزود: بحرانی که بعد از کودتای نظامی در میانمار آغاز شده، از ارسال کمک به نیازمندان، ارائه خدمات آموزشی، صحی و مبارزه با کوویدـ19 ممانعت می‌کند.

جنرال مین اونگ هلانگ رئیس عمومی نیروهای مسلح میانمار که با ترتیب کودتا زمام امور در این‌کشور را بدست گرفت، اول آگست ضمن تمدید مدت وضعیت فوق العاده در میانمار برای مدت دو سال خود را بعنوان نخست وزیر حکومت موقت در این‌کشور اعلام کرده‌بود.

اردوی میانمار بعد از اوج‌گیری بحران سیاسی در کشور و ادعاهای تقلب در انتخابات 8 نوامبر سال 2020، اول فبروری کودتای نظامی انجام داده‌بود.

به تعقیب کودتا در میانمار بسیاری از مقامات این‌کشور و در راس رهبر و وزیر امور خارجه و مقامات حزب حاکم بازداشت شده و برای مدت یک‌سال در کشور وضعیت فوق العاده اعلام شده‌بود.

در نتیجه رفتار خشونت‌آمیز اردوی میانمار با مخالفین کودتا 939 تن کشته شدند.

موج تظاهرات و محاکمه مقامات بلند پایه میانمار در محاکم این‌کشور ادامه دارد.اخبار مربوطه