محله شیخ جراح توسط نظامیان اسرائیل کاملاً بسته شد

محله شیخ جراح از ماهها پیش به دلیل تصمیم اسرائيل برای اخراج تعدادی از ساکنان آن صحنه اعتراضات فلسطینیان بوده که با خشونت پلیس اسرائیل مواجه گردید

1683534
محله شیخ جراح توسط نظامیان اسرائیل کاملاً بسته شد

بر اساس اعلام شاهدان عینی، نیروهای اسرائیل محله شیخ جراح بیت المقدس را بطور کامل مسدود نمودند.

بر این اساس، نظامیان اسرائیل 2 نفر که برای همبستگی با ساکنان شیخ جراح در محل حضور داشتند را بازداشت کردند.

این در حالی است که روز گذشته نظامیان اسرائیل به محله شیخ جراح مجددا یورش برده و تظاهرات مردم علیه اخراج اهالی این محله را متفرق کرده‌اند.

محله شیخ جراح از ماهها پیش به دلیل تصمیم اسرائيل برای اخراج تعدادی از ساکنان آن صحنه اعتراضات فلسطینیان بوده که با خشونت پلیس اسرائیل مواجه گردید.

بعد از این حوادث پلیس اسرائیل این محله را با ایجاد موانع مسدود کرده و ساکنان آن به صورت کنترل شده رفت و آمد می‌ نمایند.اخبار مربوطه