نیروهای مسلح تورکیه، 40 موضع تروریست‌های پ ک ک را با خاک یکسان کرد

40 موضع متعلق به سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ ک ک درعملیات هوایی درشمال عراق مورد اصابت قرار گرفت

1682824
نیروهای مسلح تورکیه، 40 موضع تروریست‌های پ ک ک را با خاک یکسان کرد

40 موضع متعلق به سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ ک ک درعملیات هوایی درشمال عراق مورد اصابت قرار گرفت

مبارزه موثر و همه‌جانبه نیروهای مسلح تورکیه با تروریزم ادامه دارد.

روزگذشته، یک عملیات هوایی علیه مواضع تروریست‌ها در مناطق قندیل، گارا، خاکورک و زاپ در شمال عراق انجام شد.  

نزدیک به 40 هدف شامل پناهگاه، سنگروانبارمهمات، به اصطلاح مقروغارهای متعلق به تروریست‌ها منهدم شد. ضربه سنگینی به سازمان تروریستی در مناطق مذکور وارد گردید.

در بیانیه وزارت دفاع ملی تورکیه آمده است: "نیروهای مسلح تورکیه که بخاطر تامین امنیت کشوروملت، از دل ملت بزرگوار بیرون آمده است، تا از پای درآوردن آخرین تروریست به مبارزه با تروریزم ادامه می‌دهد."اخبار مربوطه