محکمه مصر 24 تن ازاعضای اخوان المسلمین را به اعدام محکوم کرد

محکمه مصر 24 عضو اخوان المسلمین از جمله محمد سوویدا را به اعدام محکوم کرد

1682759
محکمه مصر 24 تن ازاعضای اخوان المسلمین را به اعدام محکوم کرد

محکمه مصر 24 عضو اخوان المسلمین از جمله محمد سوویدا را به اعدام محکوم کرد.

محکمه مصر 24 تن ازاعضای جنبس اخوان المسلمین از جمله محمد سوویدا از رهبران این جنبش را به اعدام محکوم کرد.

به گزارش روزنامه الاهرام، 16 تن ازاین افراد به اتهام قتل 3 پولیس ومجروح کردن 39 پولیس دیگرطی حمله بمب‌گذاری شده به یک بس درسال 2015 به اعدام محکوم شده اند.

همچنین 8 تن دیگر نیز به اتهام قتل یک مامور پولیس در سال 2013 در شمال مصر به اعدام محکوم شده اند.

الاهرام درباره اینکه محکومین حق اعتراض به رای صادره به محکمه تجدید نظر را دارند، مطلبی منتشر نکرده است.اخبار مربوطه