دستگیری 231 مهاجر غیرقانونی در ولایت چناق ‌قلعه

تیمهای قوماندانی گارد ساحلی، 231 مهاجر غیرقانونی را در آبهای اولوسوالی ازینه ولایت چناق ‌قلعه دستگیر کردند

1682121
دستگیری 231 مهاجر غیرقانونی در ولایت چناق ‌قلعه

تیمهای قوماندانی گارد ساحلی، 231 مهاجر غیرقانونی را در آبهای اولوسوالی ازینه ولایت چناق ‌قلعه دستگیر کردند

231 مهاجر غیرقانونی در آبهای اولوسوالی ازینه ولایت چناق ‌قلعه دستگیر شدند.

براساس گزارش قوماندانی گارد ساحلی تورکیه، تیمهای قوماندانی بعد از دریافت گزارشی مبنی براینکه با قایق بادی به یک قایق ماهیگیری مهاجر انتقال داده میشود، به منطقه اعزام شدند.

قایق ماهیگیری توسط 8 قایق گاردساحلی درآبهای اولوسوالی ازینه ولایت چناق قلعه متوقف شده یکجا با 231 مهاجرغیرقانونی، 2 فرد مظنون به قاچاق مهاجرین را دستگیرکردند.اخبار مربوطه