دولت نظامی میانمار نتایج انتخابات را فاقد اعتبار اعلام کرد

اردوی میانمار که دولت منتخب را با یک کودتای نظامی برکنار کرد و قدرت را به دست گرفت، نتیجه انتخابات عمومی 8 نوامبر 2020 بی اعتبار اعلام کرد

1680863
دولت نظامی میانمار نتایج انتخابات را فاقد اعتبار اعلام کرد

اردوی میانمار که دولت منتخب را با یک کودتای نظامی برکنار کرد و قدرت را به دست گرفت، نتیجه انتخابات عمومی 8 نوامبر 2020 بی اعتبار اعلام کرد.

تئین سو، رئیس کمیسیون انتخابات (UEC)،  که توسط دولت نظامی پس از کودتای اول فبروری تشکیل یافت، اعلام کرد که تحقیقات در مورد اتهامات تقلب حزب سوچی، اتحادیه ملی دموکراسی (NLD) در  انتخابات سال 2020 را به اتمام رسانده‌اند.

رئیس کمیسیون انتخابات اظهار داشت که آنها با بیش از 11 میلیون رأی تقلب کردند.

سو با اشاره به اینکه اتهامات مربوط به رقابت ناعادلانه در انتخابات و تقلب در شمارش آرا پس از انتخابات قطعی شده است، گفت:

"نتایج انتخابات سال 2020، که در یک فضای آزاد و عادلانه برگزار نشده بود، لغو شده است."

سو اطلاعاتی در مورد زمان برگزاری انتخابات عمومی جدید ارائه نداد.

در انتخابات عمومی که در 8 نوامبر سال 2020 در میانمار برگزار شد، حزب سوچی (اتحادیه ملی دموکراسی)، رهبر سابق کشور و وزیر امور خارجه، با کسب 238 کرسی پارلمان و 138 کرسی سنا  در اقتدار باقی ماند.

اردوی میانمار پس از اتهامات تقلب در انتخابات عمومی در سال 2020 و تنش سیاسی در این کشور، قدرت را از اول فوریه به دست گرفت.اخبار مربوطه