یک تن ازدیپلماتهای ارشد اسرائیل به مراکش سفر کرد

یک تن ازدیپلماتهای مسئول وارشداسرائیل برای انجام یک سفررسمی به مراکش رفت

1671415
یک تن ازدیپلماتهای ارشد اسرائیل به مراکش سفر کرد

یک تن ازدیپلماتهای مسئول وارشداسرائیل برای انجام یک سفررسمی به مراکش رفت. 

وزارت امور خارجه اسرائیل در حساب توئیتر خود اعلام کرد که آلون اوشپیز، مدیر عمومی این وزارت امروز نیابتا از طرف یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل به مراکش سفر کرد.

بنا بر این، او با ناصر بوریطه، وزیر امور خارجه مراکش و دیگر مقامات این کشور دیدار و روابط دوجانبه را مورد بحث و گفتگو قرار خواهد داد.

تاکنون از جانب رباط در این مورد اظهارنظری صورت نپذیرفته است.

گفتنی است پس از امضای پیمان اسلو در سال 1993 میان اسرائیل و دولت فلسطین، روابط سطحی میان تل ابیب و رباط برقرار شد اما مراکش در سال 2002 با آغاز انتفاضه دوم روابط خود با اسرائیل را قطع کرده بود. مجددا مراکش و اسرائیل درباره عادی‌سازی روابط در تاریخ 10 دسامبر 2020 به توافق دست یافتند.اخبار مربوطه