قایق حامل مهاجرین در سواحل یمن غرق شد

مقامات سازمان ملل از احتمال غرق شدن 300 تن در این حادثه خبر دادند

1664359
قایق حامل مهاجرین در سواحل یمن غرق شد

مقامات سازمان ملل از احتمال غرق شدن 300 تن در این حادثه خبر دادند

سازمان ملل متحد اعلام کرد: در نتیجه غرق شدن یک قایق حامل مهاجرین در سواحل یمن احتمالا حدود 300 تن جان باختند.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز با استناد به اظهارات مقامات سازمان ملل متحد ، یک قایق حامل مهاجرین در سواحل یمن واژگون شده‌است.

در نتیجه غرق شدن قایق احتمالا دستکم 300 تن جان باخته‌اند.

مقامات یمنی هنوز در این مورد اطلاعاتی ارائه نکردند.  اخبار مربوطه