شورای عربی خواستار توقف مجازات اعدام 12 مخالف مصری شد

شورای عربی از جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری خواست تا مجازات اعدام 12 مصری مخالف کودتا از جمله رهبران برجسته اخوان المسلمین را متوقف کند

1659677
شورای عربی خواستار توقف مجازات اعدام 12 مخالف مصری شد

شورای عربی از جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری خواست تا مجازات اعدام 12 مصری مخالف کودتا از جمله رهبران برجسته اخوان المسلمین را متوقف کند

شورای عربی از جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری خواست تا مجازات اعدام 12 مصری مخالف کودتا از جمله رهبران برجسته اخوان المسلمین را متوقف کند. 

در یک بیانیه منتشره از سوی شورا، به ریاست منصف المرزوقی رئیس جمهور سابق تونس و دفاع از حق مردم عرب در انتخابات دموکراتیک، "تصمیمات تکان‌دهنده" که توسط محاکم عدلی مصر در مورد رهبران اخوان اتخاذ شده، محکوم شد .

در این بیانیه از جامعه جهانی و سازمانهای حقوق بشری خواسته شد تا برای جلوگیری از اجرای اعدامها اقدامی انجام دهند.اخبار مربوطه