رئیس جمهور الجزایر توافقنامه کشتی طیاره برداربحری با تورکیه را امضا کرد

رئیس جمهور الجزایر توافق‌نامه کشتی طیاره برداربحری که جابجایی مسافروکالاهای تجاری بین تورکیه و این کشور را تسهیل میکند را امضا کرد

1651409
رئیس جمهور الجزایر توافقنامه کشتی طیاره برداربحری با تورکیه را امضا کرد

رئیس جمهور الجزایر توافق‌نامه کشتی طیاره برداربحری که جابجایی مسافروکالاهای تجاری بین تورکیه و این کشور را تسهیل میکند را امضا کرد.

عبدالمجید تبون رئیس جمهور الجزایر توافق‌نامه کشتی طیاره برداربحری که امکان جابجایی مسافرو کالاهای تجاری بین تورکیه و این کشوررا فراهم میکند را امضا کرد.

فرمان ریاست جمهوری امضا شده توسط تبون درتاریخ 5 ماه می، در روزنامه رسمی این کشور منتشر شد.

طبق توافق مذکورهمکاریهای فنی بین دوکشوردرزمینه ساخت بنادروهمچنین تعمیرکشتی نیزتوسعه خواهد یافت.

اگرچه توافقنامه افزایش حجم تجارت وگردشگری بین دوکشوردرتاریخ 25 ماه می 1998 امضا شده بود، اما تا امروز از سوی دولت الجزایر به تصویب نرسیده بود.

هیچ توضیحی از طرف مقامات الجزایری در مورد تأخیر طولانی مدت در امضای توافق‌نامه نیز ارائه نشده است.

نهاد ریاست جمهوری الجزایردرتاریخ 18ماه اپریل اعلام کرد که شورای وزیران به ریاست تبون توافق نامه مذکوررا تصویب کردکه منجربه افزایش همکاری باتورکیه درزمینه حمل ونقل واموربحری میشود.

حجم تجارت بین تورکیه و الجزایر بین 3.5 تا 4.2 میلیارد دالر است.

مقامات دو کشور قصد دارند این حجم تجارت دو جانبه را به 5 میلیارد دالر افزایش دهند.

عبدالمجید تبون، رئیس جمهور الجزایر اخیرا در مصاحبه‌ای با هفته نامه فرانسوی «Le Point» تصریح کرد: تورکیه بدون هیچگونه چشمداشت سیاسی 5 میلیارد دالر در الجزایر سرمایه گذاری کرد. کسانی که از این رابطه ناراحتند، آنان هم بیایند و در اینجا سرمایه گذاری کنند.اخبار مربوطه