مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه تشکیل جلسه خواهد داد

وولکان بوزقیر رئیس مجمع عمومی هفتاد و پنجم سازمان ملل متحد اطلاعاتی در این زمینه ارایه کرد

1641095
مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه تشکیل جلسه خواهد داد

وولکان بوزقیر رئیس مجمع عمومی هفتاد و پنجم سازمان ملل متحد اطلاعاتی در این زمینه ارایه کرد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد بمنظور مذاکره پیرامون حملات اسرائیل علیه فلسطین روز پنجشنبه تشکیل جلسه خواهد داد.

وولکان بوزقیر رئیس مجمع عمومی هفتاد و پنجم سازمان ملل متحد اعلام کرد که مجمع عمومی این سازمان بمنظور مذاکره پیرامون حملات اسرائیل علیه فلسطین روز پنجشنبه ساعت 10 به وقت محلی تشکیل جلسه خواهد داد.

بوزقیر تاکید کرد: اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد را با استناد به نامه مشترک نمایندگان دایمی الجزایر بنام گروه عرب و نیجر بنام سازمان همکاری اسلامی بمنظور مذاکره پیرامون وضعیت وخیم در خاک‌های تحت اشغال فلسطین روز پنجشنبه 20 ماه می ساعت 10 به وقت محلی گردهم خواهم آورد.اخبار مربوطه