ملاقات وگفتگوی تیلفونی رییس جمهور اردوغان و ال سعود پادشاه عربستان

رجب طییب اردوغان رییس جمهور تورکیه با پادشاه عربستان سعودی گفتگوی تیلفونی انجام داد

1634053
ملاقات وگفتگوی تیلفونی رییس جمهور اردوغان و ال سعود پادشاه عربستان

رجب طییب اردوغان با پادشاه عربستان سعودی گفتگوی تیلفونی انجام داد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور با سلمان بن عبدالعزیزآل سعود پادشاه عربستان سعودی، از طریق تیلفون گفتگو کرد.

درطی این گفتگوی تیلفونی رئیس جمهور اردوغان و ملک سلمان، روابط تورکیه و عربستان سعودی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.اخبار مربوطه