نشست مجازی سازمان ملل، اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا ولیگ عرب درموردمزدوران خارجی درلیبیا

اعلامیه مشترکی پس از نشست مجازی لیبیا، که عملاً با مشارکت سازمان ملل، اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا و اتحادیه عرب برگزار شد، منتشر گردید

1625509
نشست مجازی سازمان ملل، اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا ولیگ عرب درموردمزدوران خارجی درلیبیا

اعلامیه مشترکی پس از نشست مجازی لیبیا، که عملاً با مشارکت سازمان ملل، اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا و اتحادیه عرب برگزار شد، منتشر گردید.

در این بیانیه ، که از پیشرفت مهم به دست آمده در یافتن یک راه حل جامع و همه جانبه برای بحران در لیبیا اظهار امتنان گردید، بیان شد که از شورای ریاست جمهوری لیبیا ، دولت وحدت ملی و سایر نهادها در اینکشور پشتیبانی کامل صورت خواهد گرفت.

در این بیانیه با جلب توجه به این واقعیت كه انتخابات برنامه ریزی شده 24 دسامبر در لیبیا در باید بر اساس یك چارچوب قانونی مشترك برگزار شود، تأكید بعمل آمد كه انتخابات باید در یك فضای "فراگیر ، شفاف و قابل اعتماد" برگزار شود.

در این اعلامیه، نقض تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد برای لیبیا محكوم شد و تأكید گردید كه مداخله نظامی خارجی غیرقابل قبول است و باید قدرتها بیگانه و مزدوران خارجی از لیبیا خارج شوند.اخبار مربوطه