تماس تیلفونی اردوغان و پادشاه عربستان سعودی

رئیس جمهور تورکیه و بن سلمان حلول ماه مبارک رمضان را به طور متقابل به یکدیگر تبریک گفتند

1621922
تماس تیلفونی اردوغان و پادشاه عربستان سعودی

رئیس جمهور تورکیه و بن سلمان حلول ماه مبارک رمضان را به طور متقابل به یکدیگر تبریک گفتند

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی گفتگوی تیلفونی انجام داد. 

به گزارش اسپوتنیک اردوغان و پادشاه عربستان سعودی امروز تماس تیلفونی برقرار کردند. 

رئیس جمهور تورکیه و بن سلمان حلول ماه مبارک رمضان را به طور متقابل به یکدیگر تبریک گفتند. اخبار مربوطه