ارسال نامه ای از جانب امینه اردوغان به خانم سلطان عمان

نامه امینه اردوغان در رسانه های عمان بطور وسیعی انتشار یافت

1619589
ارسال نامه ای از جانب امینه اردوغان به خانم سلطان عمان

نامه امینه اردوغان در رسانه های عمان بطور وسیعی انتشار یافت

امینه اردوغان خانم رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه، به خانم هیثم بن طارق سلطان عمان، نامه ای ارسال کرد.

عایشه سوزن اوسلوایرسفیرتورکیه درمسقط، نامه امینه اردوغان رابه عهد بنت عبدالله بن حمد البوسعیدیه خانم سلطان هیثم بن طارق تقدیم کرد.

سفیرتورکیه در حساب تویتتری خود نوشت: "از تقدیم نامه جناب امینه اردوغان خانم محترم رئیس جمهور کشورمان به عهد بنت عبدالله بن حمد البوسعیدیه خانم سلطان هیثم بن طارق و بدینوسیله دیدار با ایشان، افتخار میکنم."

طی دیداری که نامه تقدیم شد، مسائل همکاری میان دو کشور در زمینه های آموزش و فرهنگ، مورد بررسی قرار گرفت.

نامه مذکور در رسانه های عمان جایگاه وسیعی به خود اختصاص داد.اخبار مربوطه