تشکیل کمیسیون وفاق ملی در لیبیا

در لیبیا برای تامین صلح اجتماعی کمیسیون وفاق ملی تشکیل یافت

1615712
تشکیل کمیسیون وفاق ملی در لیبیا

در لیبیا برای تامین صلح اجتماعی کمیسیون وفاق ملی تشکیل یافت

محمد یونس المنفی رئیس شورای ریاست دولتی و موسی القونی و عبدالله اللافی معاونین وی در طرابلس نشست مطبوعاتی ترتیب دادند.

المنفی طی سخنانی در نشست اظهار داشت، گامی که کشور مدت مدیدی است در انتظار آن بسر می‌برد، برداشته شده و پروژه وفاق ملی که ملت لیبیا را گردهم خواهد آورد، اجرا می‌شود.

المنفی افزود، امیدوارم انتخابات در 24 دسامبر برگزار شود.

المنفی در اول اپریل در چهارچوب تشکیل کمیسیون وفاق ملی با کارشناسان لیبیایی گردهم آمده بود.

در نشست گفت‌وگوی سیاسی لیبیا که با پیشگامی سازمان ملل در 5 فبروری در سویدن برگزار شد، تا انتخابات مورد‌نظر برای برگزاری در 24 دسامبر 2021 ، محمد المنفی بعنوان رئیس شورای ریاست دولتی و عبدالحمید دیبیبه نیز به سمت نخست‌وزیر انتخاب شده بود.

در چهارچوب تصمیمات اتخاذ شده در نشست گفت‌وگوی سیاسی لیبیا، فعالیت دولت موقت در زمینه وفاق ملی پیش‌بینی شده است.اخبار مربوطه