دو تن از سرکردگان گروه تروریستی د.ح.ک.پ.ج بازداشت شدند

سرکردگان گروه تروریستی د.ح.ک.پ.ج در عملیات تیم مبارزه با ترورییزم نیروهای امنیتی تورکیه در استانبول بازداشت شدند

1611029
دو تن از سرکردگان گروه تروریستی د.ح.ک.پ.ج بازداشت شدند

سرکردگان گروه تروریستی د.ح.ک.پ.ج در عملیات تیم مبارزه با ترورییزم نیروهای امنیتی تورکیه در استانبول بازداشت شدند

یاسمین قاره داغ و یتر گونول آیدین از سرکردگان گروه تروریستی «د.ح.ک.پ.ج» در عملیات تیم مبارزه با تروریزم نیروهای امنیتی تورکیه در استانبول بازداشت شدند.

یاسمین قاره داغ ، مسئول خود خوانده گروه تروریستی د.ح.ک.پ.ج در تورکیه از سال 1992 بارها دستگیر و حدود 19 سال در زندان بود.

قاره داغ آخرین بار در سال در اگست سال 2020 بازداشت و آزاد شده‌بود.

قاره داغ در فهرست خاکستری تروریست‌های تحت تعقیب وزارت داخله تورکیه قرار داشت و پس از بازداشت جعفر صادق ایراوغلو از سوی گروه تروریستی د.ح.ک.پ.ج به عنوان مسئول خود خوانده این گروه تروریستی در تورکیه منصوب شد.

یتر گونول آیدین نیز سرگروه خودخوانده این گروه تروریستی است که از سال 2000 تاکنون 3 بار به رفته است.اخبار مربوطه