کشتی مسدودکننده کانال سویز به حرکت درآمد

این کشتی اغاز به حرکت درمسیر خود شده، موتورهایش به کار انداخته شده و به حرکت افتاده است

1610574
کشتی مسدودکننده کانال سویز به حرکت درآمد

این کشتی اغاز به حرکت درمسیر خود شده، موتورهایش به کار انداخته شده و به حرکت افتاده است

ایهاب ممیش معاون رئیس جمهور مصر اعلام کرد که فعالیتهای بخ حرکت در اوردن کشتی که کانال سویز را مسدود کرده بود، موفقیت آمیز بوده است.

او طی سخنانی در تلویزیون دولتی، اعلام داشت که کشتی مذکور آزاد شده و به حرکت در آمده است.

در رسانه های محلی نیز اعلام گردید که این کشتی اغاز به حرکت درمسیر خود شده، موتورهایش به کار انداخته شده و به حرکت افتاده است.

در این میان اوسامه رابی رئیس اداره کانال سویز، اظهار داشت که دو کشتی همکار دیگر نیز برای نجات این کشتی مورد استفاده قرار گرفته اند.

رابی اظهار داشت که تلاشها با 14 قایق بکسل انجام شده است.

قابل تذکار است که کشتی "اِوِر گیوِن" روز سه شنبه 24 مارچ از پهلو در این کانال که یکی ازپر ازدهام ترین مسیرهای تجاری جهان است گیر ماند.

بیش از ۳۰۰ کشتی در دو طرف نقطه ای که مسدود شده منتظرعبورهستند. بعضی کشتی ها مجبور شده اند با دور زدن آفریقا به مقصد برسند.اخبار مربوطه