قطر از جامعه جهانی خواستارکمک و یاری به مردم سوریه شد

سخنرانی معاون وزیر امور خارجه قطر در کنفرانس " سوریه و محاسبه ده سال "

1601987
قطر از جامعه جهانی خواستارکمک و یاری به مردم سوریه شد

سخنرانی معاون وزیر امور خارجه قطر در کنفرانس " سوریه و محاسبه ده سال "

معاون وزیر امور خارجه قطر، جامعه جهانی را دعوت به پیدایش چاره و راه‌کارهای جدید برای حل مسسئله سوریه و حمایت از مردم سوریه در مبارزه با شیوع ویروس کوویدـ19 گردید.

براساس گزارش خبرگزاری رسمی قطر، معاون وزیرامورخارجه قطردرکنفرانس"سوریه ومحاسبه ده سال" که درحاشیه 46 امین نشست شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد درفضای مجازی برگزارشد، سخنانی ایراد کرد.

او در سخنرانی اش تاکید کرد: علیرغم گذشت ده سال از بحران انسانی در سوریه، رنج و عذاب مردم سوریه امروز نیز ادامه دارد. جامعه بین‌المللی در زمینه ای پیدایش راه حل دوستانه به مسئله ناموفق شدند. پس از گذشت ده سال رنج و عذاب در سوریه کلیه طرفین به این نتیجه رسیدند که مسئله سوریه نه با راه‌حل نظامی بلکه با راه‌حل سیاسی قابل حل است.

معاون وزیر امور خارجه قطر تاکید کرد: دادن اولویت به ثبات، استقلال ووحدت سوریه بجای سیاست‌های تنگ‌ نظرانه باید تکیه‌گاه اساسی برای پیدایش راه‌حل به مسئله در آینده باشد.

او ضمن اشاره به شکست جامعه بین‌المللی در کاهش مشکلات مردم سوریه تاکید کرد: بحران موجود در سوریه با شیوع ویروس کوویدـ19 که حتی کشورهای پیشرفته نیز بسختی با آن مبارزه می‌کنند، اکنون ابعاد گسترده‌تری بخود گرفته‌است.

اوهمچنین تاکید کرد : جامعه بین‌المللی ناگزیر از یاری به مردم سوریه در مبارزه با تاثیرات منفی پاندمی کرونا می‌باشد.اخبار مربوطه