جنایات جنگی علیه غیرنظامیان در سوریه از سوی افراد بانفوذ از جمله اسما اسد تشویق شده است

اگرشواهداین ادعاراتایید‌کند، اسمااسد که شهروندانگلستان است، نه تنها سلب تابعیت میشود، بلکه محاکمه نیز خواهدشد

1601139
جنایات جنگی علیه غیرنظامیان در سوریه از سوی افراد بانفوذ از جمله اسما اسد تشویق شده است

اگرشواهداین ادعاراتایید‌کند، اسمااسد که شهروندانگلستان است، نه تنها سلب تابعیت میشود، بلکه محاکمه نیز خواهدشد

اتاق‌های عدالت بین‌المللی درلندن (Guernica 37) با انتشار بیانیه‌ای اعلام داشت که پولیس انگلستان دررابطه با اسمااسد، همسربشاراسد، رئیس رژیم سوریه و شهروند انگلستان به اتهام تشویق وتحریک اقدامات تروریستی در سوریه تحقیقات آغاز کرده است.

دربیانیه مذکورتاکید شده است که رژیم طی جنگ داخلی 10 ساله درسوریه صدهاهزارغیرنظامی را کشته و به شکل خودسرانه آنها را بازداشت و شکنجه کرده است.

اتاق‌های عدالت بین‌المللی همچنین تاکید کرد که جنایات جنگی علیه غیرنظامیان درسوریه ازسوی افراد بانفوذ از جمله اسما اسد تشویق شده است.

دربیانیه فوق با اشاره به اینکه اسمااسد باحمایت ازاردوی رژیم اسد، اقدامات تروریستی را تشویق و تحریک کرده است، تصریح شده اتاق‌های عدالت بین المللی مدتی است این موضوع را بررسی می‌کند و به شعبه جنایات جنگی پولیس انگلستان دو دوسیه محرمانه ارائه کرده است.

گفتنی است اسما اسد 45 ساله، فارغ‌التحصیل دانشگاه کینگز لندن است و پس از ازدواج با بشار اسد در سال 2000 به سوریه رفت.اخبار مربوطه