8 تروریست پ ک ک در شمال عراق از پای درآورده شدند

8 تن از منسوبین سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک درعملیات نیروی هوایی در منطقه گارا واقع در شمال عراق از پای درآورده شدند

1589700
8 تروریست پ ک ک در شمال عراق از پای درآورده شدند

8 تن از منسوبین سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک درعملیات نیروی هوایی در منطقه گارا واقع در شمال عراق از پای درآورده شدند

در نتیجه انجام موفقانه عملیات نیروی هوایی در منطقه گارا واقع در شمال عراق  8 تن از منسوبین سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک از پای درآمد.

وزارت دفاع ملی تورکیه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد، 8 تن از تروریستان پ‌ک‌ک بعد از شناسایی در منطقه گارا در شمال عراق، طی عملیات نیروی هوایی از پای درآورده شدند. عملیات قاطعانه و بدون وقفه ادامه خواهد یافت.اخبار مربوطه