سربازان تورک یک سال دیگر در خلیج عدن انجام وظیفه خواهند کرد

مجلس ملی کبیر تورکیه مدت ماموریت عناصر بحری نیروهای مسلح تورک در خلیج عدن را یک سال دیگر تمدید کرد

1571963
سربازان تورک یک سال دیگر در خلیج عدن انجام وظیفه خواهند کرد

مجلس ملی کبیر تورکیه مدت ماموریت عناصر بحری نیروهای مسلح تورک در خلیج عدن را یک سال دیگر تمدید کرد

مدت ماموریت سربازان تورک در خلیج عدن برای یک سال دیگر تمدید شد.

لایحه ریاست جمهوری مبنی بر تمدید مدت ماموریت عناصر بحری نیروهای مسلح در خلیج عدن، آبهای سرزمینی سومالیا، بحیره عرب و مناطق مجاور آن برای یک سال دیگر در مجمع عمومی مجلس ملی کبیر تورکیه تصویب شد.اخبار مربوطه