تورکیه از تمایل اسرائيل برای احداث واحدهای مسکونی جدید یهودی‌نشین ابراز نگرانی کرد

وزارت امور خارجه تورکیه: طرح اسرائيل برای احداث 850 واحد مسکونی جدید یهودی‌نشین در کرانه باختری نگران کننده است

1562686
تورکیه از تمایل اسرائيل برای احداث واحدهای مسکونی جدید یهودی‌نشین ابراز نگرانی کرد

وزارت امور خارجه تورکیه: طرح اسرائيل برای احداث 850 واحد مسکونی جدید یهودی‌نشین در کرانه باختری نگران کننده است

وزارت امور خارجه تورکیه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به تمایل اسرائيل برای تصویب طرح‌های احداث 850 واحد مسکونی جدید یهودی‌نشین در کرانه باختری اشغالی ابراز نگرانی کرد.

دراین بیانیه آمده است: این اقدام آخرین نمونه از اقدامات غیرقانونی اسرائیل بوده که میخواهد قبل ازآغاز به کار دولت جدید آمریکا به انجام برساند. بدیهی است که اسرائیل با این اقدامات سعی دارد مانع تشکیل یک دولت مستقل و حاکم فلسطین با تمامیت جغرافیایی شود و امکان راه‌حل دو دولتی را از بین ببرد.

این وزارت‌خانه همچنین جامعه بین‌المللی را به اعمال فشار لازم بر اسرائيل برای پایان دادن به این قدامات که حقوق بین‌المللی به‌ویژه قطعنامه‌های سازمان ملل را نادیده می‌گیرد، دعوت کرد.اخبار مربوطه