برگزاری اجلاس شورای سیاست‌های خارجی و امنیتی ریاست جمهوری تورکیه

این اجلاس به ریاست ابراهیم قلین سخنگوی ریاست جمهوری تورکیه برگزار شد

1555258
برگزاری اجلاس شورای سیاست‌های خارجی و امنیتی ریاست جمهوری تورکیه

ابراهیم قلین سخنگوی ریاست جمهوری وقائم‌ مقام شورای سیاستهای خارجی وامنیتی ریاست جمهوری تورکیه اعلام کرد: مبارزه با سازمانهای تروریستی مانند " پ.ک.ک،پ.ی.د/ی.پ.گ و داعش " با موفقیت ادامه دارد.

شورای سیاست‌های خارجی و امنیتی ریاست جمهوری تورکیه به ریاست ابراهیم قلین از طریق ویدئو کنفرانس تشکیل جلسه داده و رویدادهای سال 2020 را مورد ارزیابی قرار داد.

دراین اجلاس ضمن تاکید به مبارزه موفقیت‌آمیزتورکیه با سیستم صحی نیرومندخود درمقابل شیوع ویروس کووید ـ 19 که به تاخت وتازدرسراسر جهان ادامه میدهد، حمایت‌های خارجی تورکیه در مبارزه با ویروس یادآوری شده و اعلام گردید: تورکیه که از نظر انسادوستی ، سخاوتمندی و همیاری در جهان در ردیف اول جهان قرار دارد، در سال 2021 نیز به سیاست همبستگی و همیاری خود با دیگر کشورهای جهان با قاطعیت ادامه خواهد داد.

دراجلاس شورای سیاست‌های خارجی و امنیتی ریاست جمهوری تورکیه ضمن اشاره به اینکه در سایه سیاست‌های قاطعانه درمدیترانه شرقی و لیبیا و حفظ حقوق ومنافع ملی تورکیه، هیچ معادله‌ای بدون تورکیه  نمیتواند درمنطقه قابل‌حل باشد اعلام گردید: مبارزه با سازمانهای تروریستی مانند " پ.ک.ک / پ. ی.د/ ی.پ.گ وداعش " درعراق وسوریه باموفقیت ادامه داشته وبه ثبات وامنیت منطقه یاری کرده‌است.  

در اجلاس مذکور همچنین تاکید شد: مبارزه با سازمان تروریستی فتح الله گولن که از طریق کودتا در صدد از میان برداشتن حاکمیت ملی تورکیه بر آمد، امروز و فردا نیز با قاطعیت ادامه خواهد یافت.

در اجلاس تاثیرات حمایت تورکیه در چهارچوب قرار دادهای نظامی از آذربایجان در پیروزی‌های کسب شده در منطقه قره‌باغ  مورد بررسی قرار گرفت.

دراجلاس مذکورضمن تاکید به اهمیت حساس کشف منابع گاز طبیعی ازسوی تورکیه درکاهش وابستگی به خارج ازکشورتاکید شده واعلام گردید: حفظ و توسعه روابط تجاری و اقتصادی موجود با انگلیس در نتیجه امضای قرار داد تجارت آزاد با این‌کشور یکی دیگراز اقدامات مهم در سال 2020 بود.

در اجلاس شورای سیاست‌های خارجی و امنیتی تورکیه با اشاره به اهمیت ادامه همکاری، همبستگی و دیپلماسی در پیدایش راه‌حل به اختلافات ناشی از مسائل منطقه‌ای در روابط با اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به لزوم تداوم روابط با دستور کار مثبت در آینده نیز تاکید گردید.  اخبار مربوطه