توسعه همکاری نظامی تورکیه با قطر

رئیس لوی درستیزوالی اردوی تورکیه، با رئیس لوی درستیزوالی اردوی قطر در دوحه ، پایتخت قطر دیدار کردند

1538556
توسعه همکاری نظامی تورکیه با قطر

ستر جنرال سلچوق بایراقدار اوغلو رئیس لوی درستیزوالی اردوی تورکیه، با غنیم بن شاهین الغنیم رئیس لوی درستیزوالی اردوی قطر در دوحه ، پایتخت قطر دیدار کردند.

براساس اخبار منتشره  در QNA ، آژانس خبری رسمی قطر ، سلچوق بایراقدار اوغلو که برای انجام مذاکرات رسمی از دوحه پایتخت قطردیدار میکند ، با رئیس لوی درستیزوالی اردوی قطر غنیم بن شاهین ال غنیم دیدار کرد.

 در این دیدار روابط همکاری های نظامی دوجانبه بین قطر و تورکیه ، و راه های بهبود این روابط مورد بحث وبررسی قرار داده شد.

مقامات ارشد نیروهای مسلح قطر نیز در این نشست حضور داشتند.

وزارت دفاع ملی تورکیه اعلام داشت که پرسونل موظف درقوماندانی نیروهای مشترک تورکیه - قطر "آموزش بخش کماندو" را به کماندوهای موظف در قوماندانی نیروهای ویژه قطر میدهند.اخبار مربوطه