کمک وهمکاریهای تورکیه به منطقه چشمه صلح

دراولوسوالی تل ابیض سوریه بنابر درخواست مردم آن محل براساس همکاریها و حمایت تورکیه تعلیمات دینی ارایه میگردد

1538554
کمک وهمکاریهای تورکیه به منطقه چشمه صلح

عملیات چشمه صلح (اکتوبر-نوامبر 2019) در منطقه پاکسازی شده از لوث سازمان تروریستی و جدایی طلب YPG / PKK ، دراولوسوالی تل ابیض سوریه بنابر درخواست مردم آن محل براساس همکاریها و حمایت تورکیه تعلیمات دینی ارایه میگردد.

طبق توضیحاتی که از جانب ولایت شانلی اورفا بیان شد ، فعالیتهای مادی و معنوی تحت کوردیناتوری ولایت شانلی اورفا- سوریه مرکز پشتیبانی و هماهنگی (SUDKOM در تل ابیض ادامه دارد.

در این چارچوب براساس خواهش مردم درتل ابیض که زنده گی با سرعت بطرف نورمال شدن میرود، به مردمان محل دروس قرانکریم و علم حال تدریس میشود.

در فعالیت های آموزش مذهبی که تحت هماهنگی مرکز دینی ایوبیه در شانلی اورفا انجام میشود ، در مجموع به تعداد 154 آموزنده ، درمسجد تل ابیض ابوطالب وابسته به مرکز45 تن، درمسجد روضه 50 تن،  درمسجد مسعب بن عمیر14 تن ، در مسجد دارالاتیام 20 تن ، درمسجد روستاهای جنوبیه و شرقیه 25 تن که موفق به یادگیری قرانکریم و علم الحال به شکل حفظ نایل شده اند اموزش خویش را به پایان رساندند، طی مراسمی گواهینامه موفقیت بدست آوردند.
از طرف دیگر،  برای 6 هزار تن از اطفال و کودکان با نمایش فلمهای کودک در تل ابیض با وسایل نقلیه سیار و در 35 مکتب دارای سینمای اطفال نیز حمایت اجتماعی تامین گردید.اخبار مربوطه