ابراز خرسندی قطرازنشست کمیته عالی استراتژیک این کشور با تورکیه

با حضورداشت رئیس جمهورتورکیه و امیرقطرفی مابین دو کشور 10 توافقنامه به امضا رسید

1538891
ابراز خرسندی قطرازنشست کمیته عالی استراتژیک این کشور با تورکیه

با حضورداشت رئیس جمهورتورکیه و امیرقطرفی مابین دو کشور 10 توافقنامه به امضا رسید

شورای وزیران قطر، از نتایج نشست کمیته عالی استراتژیک تورکیه و قطر ابراز خشنودی کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی قطر قنا، در نشست هفتگی شورای وزیران قطر از نتایج ششمین نشست کمیته عالی استراتژیک تورکیه وقطرکه هفته گذشته به ریاست رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر درانقره برگزار شد، ابراز خشنودی گردید. 

در نشست شورای وزیران قطر اعلام شد که مذاکرات انجام شده دراین کمیته بازتابی ازروابط عمیق استراتژیک دوکشوربوده وعملکرد مشترکی درزمینه تقویت وتوسعه روابط دو کشوردر زمینه‌های مختلف بر آن، حاکم بوده است.  

در تاریخ 26 نوامبر در چارچوب گسترش و تقویت روابط دوجانبه بین انقره و قطر، ششمین نشست کمیته عالی استراتژیک بین تورکیه و قطر درانقره برگزار شد. اخبار مربوطه