بازرسی کشتی تورکیه بدون اجازه کشور صاحب بیرق در آبهای بین المللی

مرکز قومانده عملیات ایرینی اعلام کرد که بازرسی نیروهای این مرکز از کشتی باری تورکیه بدون اخذ اجازه از کشور صاحب بیرق صورت گرفته است

1532988
بازرسی کشتی تورکیه بدون اجازه کشور صاحب بیرق در آبهای بین المللی

مرکز قومانده عملیات ایرینی اعلام کرد که بازرسی نیروهای این مرکز از کشتی باری تورکیه بدون اخذ اجازه از کشور صاحب بیرق صورت گرفته است.

مرکز قومانده عملیات ایرینی طی بیانیه‌ای در رابطه با بازرسی یک کشتی باری تورکیه با نام «Roseline A» توسط نیروهای این مرکز در بحیره مدیترانه اعلام کرد که این اقدام بدون اخذ اجازه از کشور صاحب بیرق انجام گرفته است.

براساس این بیانیه، عملیات ایرینی مطابق با قطعنامه‌های تعداده 2292 و 2526 شورای امنیت سازمان ملل متحد سوار این کشتی شده و آن را در چارچوب تحریم تسلیحاتی علیه لیبیا بازرسی کرده‌اند.

در این بیانیه آمده است: تیم کشتی کوچک جنگی آلمانی «هامبورگ» بدون رضایت کشور صاجب بیرق، در آب‌های بین‌المللی در حدود 160 میلی بحر در شمال بندر بنغازی این کشتی را متوقف کرده و سوار آن شدند. وقتی کشور صاحب بیرق اعلام کرد که اجازه بازرسی کشتی خود را نمی‌دهد، نیروهای آلمان به بازرسی پایان داده و کشتی مذکور که حامل هیچ ماده غیرقانونی نبود، به مسیر خود ادامه داد.

این مرکز در بیانیه خود همچنین تاکید کرد: طبق قطعنامه شورای امنیت، عملیات ایرینی در آب‌های بین‌المللی اختیار دارد کشتی‌های مشکوک به حامل تسلیحات به لیبیا و از لیبیا را بازرسی کند.

براساس تصاویر ضبط شده از سوی کامره‌های مدار بسته و برخی از خدمه کشتی باربری تورکیه، نیروهای آلمان به این خدمه به شدت مداخله کرده‌اند.اخبار مربوطه