تورکیه به بازدید پمپئو از شهرک‌های غیرقانونی در کرانه باختری واکنش نشان داد

دولت تورکیه طی بیانیه‌ای به بازدید وزیرامورخارجه آمریکا ازشهرک‌های غیرقانونی یهودی‌نشین در کرانه باختری واکنش نشان داد

1530934
تورکیه به بازدید پمپئو از شهرک‌های غیرقانونی در کرانه باختری واکنش نشان داد

دولت تورکیه طی بیانیه‌ای به بازدید وزیرامورخارجه آمریکا ازشهرک‌های غیرقانونی یهودی‌نشین در کرانه باختری واکنش نشان داد.

وزارت امور خارجه تورکیه طی بیانیه‌ای ضمن اعتراض به بازدید مایک پمپئو، وزیرامور خارجه آمریکا ازشهرک‌های غیرقانونی یهودی‌نشین درکرانه باختری، اعلام کردکه پمپئوبااین سفر قصد مشروعیت‌بخشی به اقدامات غیرقانونی اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین را دارد.

در بیانیه وزارت امور خارجه تورکیه با اشاره به اینکه بازدید پمپئو از یک شهرک‌ اسرائیلی در کرانه باختری نقض قطعنامه شماره 2334 شورای امنیت سازمان ملل متحد و حقوق بین‌المللی است، تاکید شد این گام بسیار خطرناکی است.

همچنین در بیانیه فوق آمده است: "واشنگتن قصد دارد با این بازدید به اقدامات غیرقانونی اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین مشروعیت بخشد. چنین اقدامات یکجانبه و غیرمسئولانه نمی‌تواند تلاش‌های بین‌المللی در جهت ‌حل مساله فلسطین- اسرائیل، قطعنامه‌های سازمان ملل و حق و آزادی‌های مردم فلسطین را از بین ببرد".

وزارت امور خارجه تورکیه همچنین تاکید کرد: "به دفاع از حقوق مشروع برادران فلسطینی خود و حمایت از مسئله آنها ادامه خواهیم داد".اخبار مربوطه