مولود چاووش اوغلو با دومنیک را اب گفتگوی تیلفونی  انجام داد

وزیر امور خارجه تورکیه مولود چاووش اوغلو با دومنیک راعب ، وزیر امور خارجه انگلستان گفتگوی تیلفونی انجام داد

1530941
مولود چاووش اوغلو با دومنیک را اب گفتگوی تیلفونی  انجام داد

 

در گفتگوی تیلفونی  چاووش اوغلو و دومنیک راا ب، مسایل قره باغ، قبرس ولیبیا  مورد بررسی قرار گرفته است.

براساس اطلاعات داده شده ازمنابع دیپلوماتیک، در دیدارتیلفونی چاوش اوغلو و را آب راجع به موضوعات قبرس ، لیبیا و قره باغ بحث و تبادل نظرصورت گرفت.اخبار مربوطه