خطرات استفاده از گیلاسهای کاغذی یک بار مصرف در نوشیدن مایعات گرم

هنگامی که گیلاسهای کاغذی یک بار مصرف با مایعات داغ در تماس قرار می‌گیرند، به میزان بالایی ذرات پلاستیکی را در میان مایع گرم تصاعد میکند

1530920
خطرات استفاده از گیلاسهای کاغذی یک بار مصرف در نوشیدن مایعات گرم

هنگامی که گیلاسهای کاغذی یک بار مصرف با مایعات داغ در تماس قرار می‌گیرند، به میزان بالایی ذرات پلاستیکی را در میان مایع گرم تصاعد میکند.

 براساس خبرنیوزمدیکال ساینس، این یافته، بر اساس فعالیتهایی که از سوی انستیتوت فنی هندوستان انجام گردید، تثبیت شده است.

متخصصان، آب خالص با درجه حرارت 85-90 درجه سانتی گراد را داخل گیلاسهای کاغذی یک بار مصرف ریخته و به مدت 15 دقیقه به همان شکل نگاه داشتند. سپس آب داخل گیلاسهای کاغذی یک بار مصرف را زیر میکروسکوپ فلورسان مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.

مشخص گردید که در یک گیلاس کاغذی یک بار مصرف پس از تماس با مایع داغ، 10.2 میلیارد ذره پلاستیکی به میان می‌آید.

سودا گول رئیس این تیم محققان، ابراز داشت: "کسانی که طی یک روز در این گیلاسهای کاغذی یک بار مصرف ، به طور متوسط 3 فنجان چای و یا قهوه بنوشد، حدود 75 هزار ذره پلاستیکی که با چشم مشاهده نمیشود را نیز وارد بدنش خواهد شد."

متخصصان اعلام داشتند که ورود مداوم این ذرات به بدن، خطر جدی برای صحت وسلامت بدن دارد.

جزئیات این تحقیقات، در شماره ماه فبروری 2021 مجله "ژورنال آف هازاردوس متریالز" جای خواهد گرفت.اخبار مربوطه