ارزیابی  مثبت سیاست خارجی تورکیه از جانب مردمان کشورهای عربی

نظرسنجیهانشان داده که مردم کشورهای عربی سیاست خارجی تورکیه را بیشتراز هرکشوردیگری مثبت ارزیابی می‌کنند

1530212
ارزیابی  مثبت سیاست خارجی تورکیه از جانب مردمان کشورهای عربی

نظرسنجیهانشان داده که مردم کشورهای عربی سیاست خارجی تورکیه را بیشتراز هرکشوردیگری مثبت ارزیابی می‌کنند

براساس نتایج یک نظرسنجی، افکار عمومی کشورهای عربی سیاست خارجی تورکیه را بیشتر از هر کشور دیگری مثبت و سازنده ارزیابی کرده اند.

براساس نتایج یک نظرسنجی صورت گرفته توسط موسسه «Arab Center» که مرکز آن در واشنگتن پایتخت آمریکا قرار دارد، مردم کشورهای عربی سیاست خارجی تورکیه را بیشتر از هر کشور دیگری مثبت ارزیابی می‌کنند.

این نظرسنجی با نام «نظرسنجی از جامعه عرب 2019-2020» با شرکت 30 هزار شرکت کننده در 13 کشور عربی صورت گرفته و سیاست خارجی آمریکا، ایران، روسیه و فرانسه نیز دارای بیشترین نگرش منفی در میان مردم این کشورها بوده است.

نظرسنجی مذکور در کشورهای الجزایر، مصر، عراق، اردن، کویت، لبنان، موریتانی، مراکش، فلسطین، قطر، عربستان سعودی، سودان و تونس صورت گرفته و 58 فیصد شرکت کنندگان در آن نظر مثبتی نسبت به سیاست‌های خارجی و منطقه ای تورکیه داشته اند.

افکار عمومی کشورهای عربی پس از تورکیه، به ترتیب سیاست‌ خارجی چین را با 55 فیصد و آلمان را با 52 فیصد مثبت ارزیابی کرده اند.

از سوی دیگر 58 فیصد شرکت کنندگان در نظرسنجی سیاست خارجی ایران و آمریکا را منفی و غیرسازنده دانسته اند. بسیاری از شرکت‌کنندگان به سیاست خارجی روسیه و فرانسه نیز نظر مثبتی نداشته اند.

همچنین 89 فیصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی اسرائیل را بزرگ‌ترین تهدید علیه خود معرفی کرده اند. کشورهای آمریکا با 81 و ایران با 67 فیصد در ردیف های بعدی کشورهایی قرار دارند که مردم کشورهای عربی آن را بزرگترین تهدید علیه خود می‌دانند.

بر اساس یک سوال دیگر، 81 فیصد مردم 13 کشور عربی شرکت کننده در نظرسنجی موسسه «Arab Center» مخالف سیاست‌های اعمالی آمریکادررابطه با فلسطین هستند. همچنین 77 فیصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی برخورد واشنگتن درباره سوریه را غیرسازنده معرفی کرده اند. پاسخ دهندگان سیاست‌های آمریکا در مورد یمن با 74 فیصد و لیبیا با 70 فیصد را نیز منفی دانسته اند.اخبار مربوطه