تاکید شورای ریاستی لیبیا به پایبندی به فیصله های کنفرانس برلین

شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبیا، از پایبندی به فیصله های اتخاذ شده در کنفرانس برلین خبر داد.

1505973
تاکید شورای ریاستی لیبیا به پایبندی به فیصله های کنفرانس برلین

شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبیا، از پایبندی به فیصله های اتخاذ شده در کنفرانس برلین خبر داد.

در بیانیه‌ای که شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبیا بعد ازبرگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی در طرابلس منتشر کرد، آمده است، وضعیت سیاسی، امنیتی و نظامی فعلی این‌کشور مورد مذاکره قرار گرفته و سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در مورد لیبیا نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.  

در این بیانیه به پایبندی دولت لیبیا به فیصله های اتخاذ شده در کنفرانس برلین تاکید شده است.

گفتنی است، در جریان کنفرانسی که با موضوع لیبیا در تاریخ 19 جنوری با حضور همه یی طرفین در لیبیا و جامعه بین المللی در برلین پایتخت آلمان برگزار شد، به لزوم برقراری آتش‌بش و حل مسائل از طریق مذاکره تاکید شده بود. اخبار مربوطه