پیام تویتری آلبایراق ، راحع به قطر و کویت

به اشتراک گذاری پیام تویتری از جانب وزیرخزانه داری ودارایی برات آلبایراق درجریان سفرهایش به کویت وقطر ...

1504862
پیام تویتری آلبایراق ، راحع به قطر و کویت

به اشتراک گذاری پیام تویتری از جانب وزیرخزانه داری ودارایی برات آلبایراق درجریان سفرهایش به کویت وقطر ...

آلبایراق ، در پیامی که  از طریق حساب توییتر خود به نشر سپرد، از افاده؛

"با رهبری رئیس جمهورمان رجب طیب اردوغان، برای یک روزاز کویت و قطر دیدن کردیم. بمناسبت درگذشت امیر فقید کویت صباح الاحمد الجابر الصباح تسلیت گفتیم. همچنین طی جلسه ای که با امیرقطر برگزار کردیم روی مسایل منطقوی وجهانی٬ تقویت همکاریهای مشترک واتحاد و همبستگی مان با قطرگفتگوی همه جانبه انجام دادیم." استفاده کرد.اخبار مربوطه