رئیس مجلس ملی تورکیه: تورکیه همواره با تمام قدرت مادی و معنوی‌اش در کنار آذربایجان خواهد بود

آذربایجان برای تورکیه تنها یک کشوردوست و جغرافیای نزدیک نیست. بلکه درعین حال در قلب ما جای دارد و دارای سرنوشت مشترک هستیم

1499090
رئیس مجلس ملی تورکیه: تورکیه همواره با تمام قدرت مادی و معنوی‌اش در کنار آذربایجان خواهد بود

مصطفی شن‌توپ گفت، تمام جهان، به ویژه کسانی که درتروریزم دولتی ارمنستان شریک هستند، باید بندانند که آذربایجان برای تورکیه تنها یک کشوردوست و جغرافیای نزدیک نیست. بلکه درعین حال در قلب ما جای دارد و دارای سرنوشت مشترک هستیم

مصطفی شن‌توپ رئیس مجلس ملی تورکیه گفت، جای آذربایجان در قلب ماست. 

شن‌توپ در"سمپوزیوم حقوق بین‌المللی بحری ومدیترانه شرقی ازنظرتاریخ، سیاست وروابط بین‌المللی " دردفترخوددردولماباغچه استانبول، درمورد درگیری‌هایی که پس ازتیراندازی نیروهای ارمنی به مناطق مسکونی آذربایجان، درخط مقدم ارمنستان وآذربایجان آغازشد، گفت، تمام جهان، به ویژه کسانی که در تروریزم دولتی ارمنستان شریک هستند، باید بندانند که آذربایجان برای تورکیه تنها یک کشوردوست و جغرافیای نزدیک نیست. بلکه درعین حال درقلب ما جای دارد و دارای سرنوشت مشترک هستیم. تورکیه همواره با تمام قدرت مادی ومعنوی‌اش درکنارآذربایجان است. همواره بدون هیچ تردیدی درکنار آذربایجان خواهد ماند. 

مصطفی شن‌توپ رئیس مجلس ملی تورکیه درخصوص تحولات درمدیترانه شرقی نیزاظهارداشت، تورکیه درمدیترانه شرقی به اندازه‌ای که درتلاش احقاق حقوق خود است، در پی سهم عادلانه و تویع عادلانه با تحقق صلح می‌باشد. اخبار مربوطه