مذاکرات هیئت‌های حماس و فتح در تورکیه

در جلسات جنبش فتح و حماس در تورکیه ، موضوع برگزاری انتخابات عمومی در فلسطین مورد بررسی قرار گرفت

1496512
مذاکرات هیئت‌های حماس و فتح در تورکیه

در جلسات جنبش فتح و حماس در تورکیه ، موضوع برگزاری انتخابات عمومی در فلسطین مورد بررسی قرار گرفت

صائب عریقات منشی عمومی کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین اعلام داشت، جلسات جنبش فتح و حماس درتورکیه با محوربرگزاری انتخابات عمومی درفلسطین ترتیب یافت.

صائب عریقات منشی عمومی کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین طی سخنانی دررادیوصدای فلسطین اظهارداشت، درجلسات جنبش فتح وحماس درتورکیه، موضوع برگزاری انتخابات عمومی در فلسطین مورد بررسی قرار گرفت.

عریقات تاکید کرد، هیئت فتح بعد ازتائید برگزاری انتخابات عمومی در فلسطین ازسوی هیئت حماس، به کرانه باختری باز خواهد گشت.

صائب عریقات با اشاره براینکه بلافاصله بعدازموافقت حماس، برای تعیین تاریخ انتخابات درکرانه باختری ونوارغزه، فرمان ریاست جمهوری انتشار خواهد یافت، گفت، درحال حاضر به انتخابات واراده مردم فلسطین متمرکز شده‌ایم.

حماس تاکنون در مورد موضوع اطلاعاتی ارائه نکرده‌است.

روز قبل در تورکیه بین هیئتهای حماس و فتح مذاکراتی آغاز شده بود.

آخرین انتخابات عمومی درفلسطین درسال 2006 برگزارشده وحماس دراین انتخابات به پیروزی دست یافته بود.

درسال 2006 محمود عباس نیزدرانتخابات ریاست دولت پیروز شده بود.اخبار مربوطه