تورکیه کشوری ریشه دار با گذشته دو هزار ساله تاریخی است

رئیس جمهور تورکیه با انتشار توئیتی نوشت: "جمهوری تورکیه کشوری ریشه دار با گذشته دو هزار ساله تاریخی است. "

1494393
تورکیه کشوری ریشه دار با گذشته دو هزار ساله تاریخی است

رئیس جمهور تورکیه با انتشار توئیتی نوشت: "جمهوری تورکیه کشوری ریشه دار با گذشته دو هزار ساله تاریخی است."

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری تورکیه اعلام کرد: "جمهوری تورکیه کشوری ریشه دار با گذشته دو هزار ساله تاریخی است. "

اردوغان با انتشار یک پیام توئیتری به اهمیت حل و فصل مسائل از طریق مذاکره تاکید کرد.

رئیس جمهور در پیام خود نوشت: " جمهوری تورکیه کشوری دارای قدامت تاریخی دوهزار ساله است. بدون گرفتار شدن در بند هر نوع عقده ای و بدون تاثیرپذیرفتن از تحریکات و توطئه‌ها با عزت و غرور همیشگی قاطعانه به راه خود ادامه خواهیم داد. ما به هر دعوت صمیمانه‌ای پاسخ داده و قصدمان این است فضایی برای دیپلماسی باز کرده و مشکلات را از طریق گفت‌وگو به نفع همه حل و فصل کنیم."اخبار مربوطه