برنامه آموزش نظامی تورکیه به اردوی لیبیا آغاز شد

وزیر دفاع لیبیا: با همکاری تورکیه برنامه آموزش نیروهای مسلح لیبیا در بخشهای سیستم مدافعه هوایی ، بحری، مبارزه با تروریزم برای نیروهای ویژه را آغاز کردیم

1494255
برنامه آموزش نظامی تورکیه به اردوی لیبیا آغاز شد

وزیر دفاع لیبیا: با همکاری تورکیه برنامه آموزش نیروهای مسلح لیبیا در بخشهای سیستم مدافعه هوایی ، بحری، مبارزه با تروریزم برای نیروهای ویژه را آغاز کردیم

صلاح‌الدین النمروش، وزیر دفاع لیبیا در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد: وزارت دفاع کشور با تورکیه که از دولت مشروع لیبیا حمایت می‌کند در حالی که به مذاکرات در زمینه آموزش نیروهای مسلح لیبیا ادامه دارد. به همراهری تورکیه برنامه آموزش نیروهای مسلح لیبیا در بخش‌های مدافعه هوایی ، بحری، مبارزه با تروریزم برای نیروهای ویژه را آغاز کردیم.

او در ادامه تصریح کرد: در راستای این همکاری اولین مرکز آموزشی در غرب طرابلس پایتخت لیبیا تاسیس شد. اولویت ما ایجاد اردویی مطابق با استانداردهای بین‌المللی است.

النمروش در تاریخ 17 آگست امسال اعلام کرد که در زمینه آموزش و ارائه مشاوره به نیروهای مسلح لیبیا با وزرای دفاع تورکیه و قطر توافق کرده‌اند.اخبار مربوطه