ازتورکیه به 44 کشورجهان عسل صادر می‌شود

بر اساس داده‌های انجمن صادرکنندگان شرق بحیره سیاه، در دوره هشت ماهه سال جاری 3 هزار و 751 تن عسل صادر شده است

1492873
ازتورکیه به 44 کشورجهان عسل صادر می‌شود

بر اساس داده‌های انجمن صادرکنندگان شرق بحیره سیاه، در دوره هشت ماهه سال جاری 3 هزار و 751 تن عسل صادر شده است

تورکیه در دوره جنوری-ـآگست سال جاری به 44 کشورجهان به ارزش 16 میلیون و 593 هزار و 563 دالرعسل صادر کرد. 

با توجه به اینکه صادرات عسل در دوره مشابه سال گذشته 13 میلیون و 597 هزار و 877 دالر بود،  حجم صادرات افزایشی 19 فیصدی و میزان درآمد افزایشی 22 فیصدی قید کرده است. 

در دوره مشابه سال گذشته به 39 کشور صادرات صورت گرفته و سال جاری تعداد این کشورها به 44 افزایش یافته است. 

بیشترین درآمد حاصله از صادرات عسل، از بحرین بوده است. اخبار مربوطه