تورکیه به تصویب پارلمان اروپا واکنش نشان داد

تورکیه، تصویب غیرواقعی اتخاذ شده در مجمع عمومی پارلمان اروپا در تاریخ 17 سپتامبر 2020 را از بسیاری از جهات غیرقابل قبول خواند

1492895
تورکیه به تصویب پارلمان اروپا واکنش نشان داد

تورکیه، تصویب غیرواقعی اتخاذ شده در مجمع عمومی پارلمان اروپا در تاریخ 17 سپتامبر 2020 را از بسیاری از جهات غیرقابل قبول خواند.

وزارت امور خارجه تورکیه طی بیانیه‌ای تاکید کرد:"مصوبه غیرضروری و غیرواقعی مورخ 17 سپتامبر 2020 که صرفا به دلیل همبستگی عضویت در اتحادیه اروپا و تأمین منافع خودخواهانه بعضی ازکشورهای عضو در مجمع عمومی پارلمان اروپا اتخاذ شده است از بسیاری جهات قابل قبول نیست.

در بیانیه وزارت امور خارجه تورکیه همچنین درباره این مصوبه که در ارتباط با تحولات اخیر در تورکیه و مدیترانه شرقی اتخاذ شده، آمده است: "اتخاذ چنین مصوبه ای از سوی پارلمان اروپا به رغم کلیه تلاش های ما در تمام سطوح درهمه نهادهای اتحادیه اروپا از جمله کشورهای عضو و پارلمان اروپا، با حسن نیت و عقل سلیم مغایرت دارد. "

در این بیانیه ضمن انتقاد ازشیوه برخورد جانبدارانه و ناعادلانه پارلمان اروپا آمده است: "پارلمان اروپا با جانبداری و رفتار ناعادلانه اعتبارش را از دست‌ می‌دهد. "

در این بیانیه ضمن دعوت از سازمان‌ها و پارلمان اتحادیه اروپا، جهت پیروی از برخوردی منصفانه در برابر موضوعات مورد مناقشه بین کشورها آمده است: " نه پارلمان و نه اتحادیه اروپا و نه هیچ عضو این نهاد اختیار تعیین مرز و قلمرو برای دیگر کشورها را ندارند. اگر پارلمان و نهادهای اروپا در پیدایش راه‌حل و اجماع اروپا شیوه یی صمیمانه درپیش بگیرند، نه تنها باید موضع‌گیری تسهیل کننده و مصالحه‌آمیز از خود نشان بدهد، بلکه باید به تورکیه منحیث یک کشور نامزد عضویت در این اتحادیه، با نگرشی به دورازپیش‌داوری نگریسته ودررابطه باموضوعات موردمناقشه بین کشورها بدون جانبداری، باید از حقیقت دفاع کند. "

در این بیانیه همچنین آمده است: تورکیه در برابر شیوه های برخورد ناهنجار، حسن نیت نشان داده و در برابر اقدامات تحرک آمیز با عقل سلیم رفتار کرده و به دفاع از منافع خود و جمهوری تورک قبرس شمالی مطابق با حقوق بین‌المللی ادامه خواهد داد.

گفتنی است، مصوبه ای که توصیه‌های غیرقابل قبول برای تورکیه راشامل میشود، درمجمع عمومی  پارلمان اروپا پذیرفته شد.اخبار مربوطه