تحولات در شرق بحیره مدیترانه محور مکالمه تیلفونی اردوغان با رئیس شورای اروپا

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه با چارلز میشل رئیس شورای اروپا تیلفونی گفتگو کرد

1493063
تحولات در شرق بحیره مدیترانه محور مکالمه تیلفونی اردوغان با رئیس شورای اروپا

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری تورکیه با چارلز میشل رئیس شورای اروپا تیلفونی گفتگو کرد.

در جریان مکالمه تیلفونی اردوغان و میشل، روابط تورکیه - اتحادیه اروپا، تحولات منطقه‌ای و در راس اوضاع در شرق بحیره مدیترانه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در بیانیه منتشره از سوی دفتر روابط عمومی ریاست جمهوری تورکیه آمده است، در جریان مکالمه تیلفونی اردوغان و میشل، روابط تورکیه - اتحادیه اروپا، تحولات منطقه‌ای و در راس اوضاع در شرق بحیره مدیترانه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

اردوغان در این گفتگوی تیلفونی باردیگر از نهادهای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواست تا در مورد همه مسائل منطقه به ویژه در شرق مدیترانه از موضعی عینی و ثابت پیروی کنند. 

اردوغان بر یک دیالوگ صادقانه و مذاکرات مبتنی بر عدالت برای دستیابی به راه حل و حفظ حقوق و منافع کلیه طرفین تاکید کرده و اعلام کرد که همواره و در همه جا قاطعانه از حقوق و منافع تورکیه در برابر هر نوع اقدام در راستای نادیده گرفتن و برداشتن گام‌های یک جانبه دفاع خواهند کرد. اخبار مربوطه