پیام ولکان بوزقیردرموردمدیترانه ای شرقی: «مشکلات باید از طریق گفتگو حل شود»

ولکان بوزکر نشست خبری سازمان ملل ودستورکارهفته آینده را درکنفرانس مطبوعاتی که پس از تصدی مسئولیت خود با مراسمی در مجمع عمومی سازمان ملل برگزار کرد، مورد ارزیابی قرارداد

1491659
پیام ولکان بوزقیردرموردمدیترانه ای شرقی: «مشکلات باید از طریق گفتگو حل شود»

ولکان بوزقیر رئیس عمومی 75 دور مجمع عمومی سازمان ملل در پیام خود در مورد مدیترانه شرقی گفت: « لازم است تا مشکلات دیپلماتیک ومسایل مدیترانه شرقی بین تورکیه و یونان از طریق مسالمت آمیز حل وفصل شود.»

ولکان بوزکر نشست خبری سازمان ملل ودستورکارهفته آینده را درکنفرانس مطبوعاتی که پس از تصدی مسئولیت خود با مراسمی در مجمع عمومی سازمان ملل برگزار کرد، مورد ارزیابی قرارداد.

بوزقیر در جواب سوالی در مورد تنش بین تورکیه و یونان در استپ مدیترانه شرقی گفت: "من تحولات را تعقیب می کنم اصولاً باید چنین مشکلاتی از طریق گفتگو و دیپلماسی به صورت مسالمت آمیز حل وفصل شود.

 تورکیه ویونان به صفت اعضای ناتو دو کشورمتحد بوده ودارای روابط قوی اقتصادی وکلتوری هستندو البته، ترجیح من این است که صلح و ثبات را در جهان و منطقه شاهد باشیم.

وولکان بوزقیر در ادامه افزود که جلسه ویژه Kovid-19 در جلسات 75 مجمع عمومی سازمان ملل برگزار می شود و تاریخ جلسه هنوز نهایی نشده است.اخبار مربوطه