ادامه کمکهای هلال احمر تورکیه در بیروت

هلال احمرتورکیه دراین دوره سخت به کمکهایش ادامه داده و لبنان را تنها رها نخواهند کرد

1474388
ادامه کمکهای هلال احمر تورکیه در بیروت

هلال احمرتورکیه دراین دوره سخت به کمکهایش ادامه داده و لبنان را تنها رها نخواهند کرد

تیم هلال احمرتورکیه که پس ازانفجارروز 4 آگست به لبنان رفته است، با فعالیتهای کمک در شهربیروت بخصوص درنواحی اطراف بندربیروت که مرکزحادثه بوده است، اقلب مردم را تسخیر میکند.

یاسرفتن، مشاور مدیر عمومی هلال احمر تورکیه اظهار داشت که از لحظات اولی وقوع انفجار، تیمهای اداره آفات و وضعیت اضطراری (آفاد) و وزارت صحت عامه، برای فعالیتهای تجسس و نجات به آنجا رفته و فعالیتهای کمکهای انسانی را آغاز کرده اند.

وی با اعلام اینکه به غیر از کمکهایی که با طیاره ی حمل و نقلی نظامی از تورکیه ارسال شده است، مواد غذایی نیز به نیازمندان لبنانی داده شده است، اظهارداشت که در این دوره سخت به کمکهایشان ادامه داده و لبنان را تنها رها نخواهند کرد.

فتن اعلام داشت که دیروزبه منطقه اشرفیه، یکی ازمحله هایی که به دلیل نزدیکی به بندر بیروت، درنتیجه انفجاربسیار صدمه دیده است، کمک رسانی کرده‌اند و افزود: "در لبنان به هر محله ای که میرویم، با صدها لبخند روبرو میشویم. عشق به تورکیه همانند دیگر جغرافیایی که تاکنون رفته ایم، در لبنان نیز وجود دارد."

گفتنی است روز 4 آگوست درانبارتعداده 12 بندربیروت آتش سوزی به میان آمده وسپس انفجاری بسیارشدید وقوع یافته بود. در این انفجار 179 تن جانشان را از دست داده و نزدیک به 6 هزارتن نیر مجروح شده و دهها تن نیز مفقود شدند.اخبار مربوطه