تاکید رئیس مجلس تورکیه به قاطعیت کشور در حفظ حقوق و منافع اش در میهن آبی

مصطفی شنتوپ رئیس مجلس ملی کبیر گفت: تورکیه در حفظ حقوق و منافع خود در میهن آبی مصمم است

1472070
تاکید رئیس مجلس تورکیه به قاطعیت کشور در حفظ حقوق و منافع اش در میهن آبی

مصطفی شنتوپ رئیس مجلس ملی کبیر گفت: تورکیه در حفظ حقوق و منافع خود در میهن آبی مصمم است.

شنتوپ با انتشار یک پیام توئیتری نوشت: اسرائیل به عنوان یکی از دو دولت به بی قانونی که در عرصه بین المللی شهرت دارند، از دیگر کشور سابقه دار بین المللی یعنی یونان حمایت کرده است. 

رئیس مجلس تورکیه همچنین نوشته است: یونان در برابر تورکیه و جمهوری تورک قبرس شمالی در بحیره مدیترانه از موضع ناعادلانه و اشتباه پیروی کرده و هر کسی که از این کشور حمایت میکند، باید به خوبی بداند که دو اشتباه هرگز یک صحیح نخواهد شد. تورکیه در حفظ حقوق  و منافع خود در میهن آبی، مصمم است. اخبار مربوطه