پیام معاون رئیس جمهور تورکیه با هشتگ "میهن آبی"

فواد اوکتای، معاون رئیس‌جمهور تورکیه درپیام خود نوشت: ‌"حاکمیت کشورمان مانند مرزهای زمینی در هر نقطه میهن آبی‌مان نیز ضروری است"

1471495
پیام معاون رئیس جمهور تورکیه با هشتگ "میهن آبی"

فواد اوکتای، معاون رئیس‌جمهور تورکیه درپیام خود نوشت: ‌"حاکمیت کشورمان مانند مرزهای زمینی در هر نقطه میهن آبی‌مان نیز ضروری است".

فواد اوکتای، معاون رئیس‌جمهورتورکیه باانتشارپیامی درحساب توئیترخودگفت: "کشتی‌های‌مان بدون توجه به توافقنامه‌های ناجایزخودخوانده کسانی که حقوق بین‌الملل درمدیترانه را نادیده می‌گیرند، مسیر خود را طی می‌کنند".

اوکتای طی این پیام تحولات اخیر در مدیترانه شرقی پس از توافق بحری یونان و مصر را مورد بحث قرار داد.

وی با استفاده از هشتگ «میهن آبی» نوشت: ‌"حاکمیت کشورمان مانند مرزهای زمینی در هر نقطه میهن آبی‌مان نیز ضروری است".

اوکتای افزود: "کشتی‌های‌مان بدون توجه به توافقنامه‌های خودخوانده وناجایز کسانی که حقوق بین‌المللی در مدیترانه را نادیده می‌گیرند، مسیر خود را طی می‌کنند. درود بر قلعه‌های کشورمان در مدیترانه باد".اخبار مربوطه