اطلاعیه وزارت دفاع ملی مبنی بر محافظت از کشتی اوروچ رئیس در  بحیره  مدیترانه

وزارت دفاع ملی تورکیه اعلام کردکه نیروی بحیره ی ازکشتی تحقیقاتی اوروچ رئیس  که  فعالیتهای  خود در شرق  بحیره  مدیترانه را آغاز کرده حفاظت کرده و آن را همراهی میکند

1470818
اطلاعیه وزارت دفاع ملی مبنی بر محافظت از کشتی اوروچ رئیس در  بحیره  مدیترانه

وزارت دفاع ملی تورکیه اعلام کردکه نیروی بحیره ی ازکشتی تحقیقاتی اوروچ رئیس  که  فعالیتهای  خود در شرق  بحیره  مدیترانه را آغاز کرده حفاظت کرده و آن را همراهی میکند.

در اطلاعیه صادره از سوی این وزارتخانه در صفحه توئیتر آمده است، کشتی تحقیقاتی اوروچ رئیس که فعالیت های لرزه نگاری خود در مناطق دارای صلاحیت  بحیره ی تورکیه در شرق  بحیره مدیترانه را آغاز کرده است، ازسوی نیروی بحیره ی مورد محافظت وهمراهی قرار گرفته است. 

بر اساس این اطلاعیه، نیروهای مسلح تورکیه، کلیه تدابیر لازمه در چارچوب عزم و قاطعیت در حفظ حقوق، منافع ناشی از حقوق بین المللی در مناطقی که در آنها از صلاحیت برخورداریم را اتخاذ کرده است. اخبار مربوطه