ادامه فعالیت‌های اکتشافی کشتی اوروچ رئیس تورکیه در مدیترانه

با ادامه فعالیت‌های اکتشافی کشتی اوروچ رئیس تورکیه در مدیترانه شرقی ناوتکس جدیدی اعلام شد

1470282
ادامه فعالیت‌های اکتشافی کشتی اوروچ رئیس تورکیه در مدیترانه

با ادامه فعالیت‌های اکتشافی کشتی اوروچ رئیس تورکیه در مدیترانه شرقی ناوتکس جدیدی اعلام شد.

با ادامه فعالیت‌های اکتشافی کشتی اوروچ رئیس تورکیه در مدیترانه شرقی تا 23 آگست جاری، ناوتکس جدیدی در منطقه اعلام شد.

بر این اساس کشتی حفاری و اکتشافی اوروچ رئیس به همراه کشتی‌های آتامان و چنگیزخان در آب‌های ساحلی قبرس در مدیترانه شرقی به فعالیت‌های اکتشافی خواهد پرداخت.

این کشتی توانایی انجام هرگونه تحقیقات بحری و اکتشاف انرژی را دارد.

این کشتی همچنین توانایی سیسمیک سه بعدی تا عمق سه هزار متری و دوبعدی تا عمق 15 هزار متری را داراست.اخبار مربوطه