هشدار لیبیا به مصر و یونان در زمینه نقض حقوق بحری این کشور

دولت لیبیا در واکنش به توافق نامه به اصطلاح محدودسازی حوزه صلاحیت بحری بین یونان و مصر به این کشورها هشدار داد

1468753
هشدار لیبیا به مصر و یونان در زمینه نقض حقوق بحری این کشور

دولت لیبیا در واکنش به توافق نامه به اصطلاح محدودسازی حوزه صلاحیت بحری بین یونان و مصر به این کشورها هشدار داد.

دولت لیبیا در واکنش به توافق نامه به اصطلاح محدودسازی حوزه صلاحیت بحری بین یونان و مصر، به این کشورها هشدار داد و تصریح کرد که اجازه نقض حقوق بحری خود را نمی دهد.

محمد الکبلاوی سخنگوی وزارت امور خارجه لیبیا در رابطه با این توافقنامه در حساب توییتری خود نوشت:

"وزارت امور خارجه لیبیا به هیچ یک از طرفین اجازه نخواهد داد که حقوق این کشور را در ابحار نقض کنند. ما باردیگر اعلام می کنیم که نسبت به اجرای توافقنامه امضاء شده میان لیبی و تورکیه (در مورد محدودسازی حوزه صلاحیت بحری) متعهد هستیم."

کبلاوی همچنین ضمن تکرار این فراخوان که "مدیترانه باید به بحیره صلح تبدیل شود"، افزود: "لیبیا از دولتهای ساحلی بحیره مدیترانه می خواهد تا مطابق با تصمیمات مشترک و اصول حقوق بین المللی، در رابطه با محدودسازی صلاحیت حوزه بحری رفتار کنند."

توافقنامه به اصطلاح "محدودسازی صلاحیت حوزه بحری" دیروز بین وزرای امور خارجه مصر و یونان در قاهره امضا شد.اخبار مربوطه